Condicions de venda

DISPONIBILITAT DEL SERVEI
Els productes que s’ofereixen al nostre lloc web estan disponibles per enviar només a península i balears (amb els seus corresponents terminis de lliurament i despeses d’enviament).

CONFIRMACIÓ DE COMANDA
La persona usuària ha de fer les seves comandes a través d’Internet, en el nostre lloc web www.quickchef.es, que està accessible les 24 hores del dia durant els 7 dies de la setmana, excepte cas impeditiu.

Les dades comunicades per la persona usuària i registrats per Quickchef durant la inscripció i la comanda constitueixen la prova de les transaccions efectuades entre Quickchef i la persona usuària. Un cop validat la comanda per part de la persona usuària, Quickchef li enviarà un correu electrònic de confirmació per notificar-li que la comanda s’ha realitzat correctament.

La persona usuària té l’obligació de comprovar la confirmació de la comanda i notificar a Quickchef qualsevol possible error de manera immediata.

PREU I FORMA DE PAGAMENT
El preu de cada comanda apareix estipulat en el nostre lloc web, però no inclouen l’IVA. Intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, però pot haver-hi errors. En cas de detectar un error en el preu dels productes que la persona usuària ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la comanda al preu correcte, o bé d’anular-lo.

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del nostre lloc web està subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els preus de la pàgina web no inclouen IVA, i tampoc inclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut.

Els preus poden variar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran aquelles comandes per als que s’hagi cursat una Confirmació d’Enviament.

Les comandes superiors a 400 € + IVA no tenen despeses d’enviament. Per comandes de valor inferior a 400 € + IVA el cost el calcula automàticament el sistema segons pes de la comanda i província d’enviament.

MÈTODE DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà per transferència tal com s’indica a la plataforma de venda. La comanda no serà validada fins que es realitzi el cobrament en el compte indicat, sota autorització dels centres de pagament competents. Si el pagament no és autoritzat, la comanda de la persona usuària no podrà ser acceptat i serà anulat automàticament.

Si les dades de la persona compradora no es corresponen amb els de la titular, Quickchef es reserva la facultat de posar-se en contacte amb el / la usuari / a per comprovar la seva identitat, o bé de comunicar-se amb l’entitat bancària per assegurar-se que no existeixen notificacions de sostracció de la targeta bancària.

Quickchef manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat i que, per tant, tampoc els emmagatzema.

LLIURAMENT
Com a norma general, el període de lliurament serà d’uns deu dies llevat que algun problema logístic relacionat amb el transport, com vagues o similars, puguin retardar el lliurament. No fem lliuraments en dissabte ni en diumenge.

Es considera que els productes han estat lliurats i que el lliurament ha estat completada després que la persona usuària hagi signat un rebut en la ubicació del lliurament.

La persona usuària adquireix la propietat dels productes en el moment en què Quickchef rep el pagament complet de totes les quantitats, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament si aquesta tingués lloc posteriorment. Els riscos dels productes són a càrrec de la persona usuària a partir del moment de lliurament.

Es recomana sol·licitar les fitxes dels productes adquirits per garantir el bon ús i seguretat alimentària. Es poden adquirir les fitxes tècniques enviant un correu electrònic a info@quickchef.es

AUTORITZACIÓ DE DEVOLUCIÓ
Abans de signar l’albarà del transportista, cal que el client revisi l’albarà i comprovi que els productes no han patit cap dany durant el transport. Si l’albarà d’entrega està signat i no hi consta cap incidència, Quickchef no acceptarà cap reclamació. Per raons de seguretat alimentària no es realitzaran devolucions dels productes adquirits.